Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 133/2014/TT-BTC
phí đường bộ theo đầu phương tiện
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện Thông tư 133/2014/TT-BTC về thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.