Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 140 /2014/TT-BTC
sinh vien
(TBTCO) - Mức chi cho lưu học sinh Lào và Campuchia đào tạo dài hạn hệ sau đại học tại Việt Nam (diện Hiệp định) là 3,58 triệu đồng/lưu học sinh/tháng.