Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL
kinh phi
(TBTCO) - Liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.