Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông tư 178
www.vnsw.gov.vn
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 178 /2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 178/2013/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.