Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 187/2010/TT-BTC
lua BC15
(TBTCO) - Bộ Tài chính quyết định tạm ứng số tiền trên từ ngân ách trung ương cho tỉnh Tuyên Quang (tương ứng 70% phần kinh phí dự kiến hỗ trợ) để tỉnh có nguồn hỗ trợ giống lúa BC15 bị trổ lép và hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với diện tích lúa BC15 bị trổ lép.
(TBTCO) - Đó là số tiền Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Sóc Trăng để khôi phục sản xuất diện tích tôm nuôi năm 2012 bị thiệt hại do dịch bệnh.