Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 203
Nhiều quy định rất mới về giao dịch chứng khoán
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 203 năm 2015 hướng dẫn giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
DCI
(TBTCO) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) đang xem xét xử lý 2 lô hàng hạt điều tồn đọng lưu giữ tại các cảng trên địa bàn đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan, theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC.
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Cục Hải quan Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng trên địa bàn đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan, theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC.
cảng hải phòng
(TBTCO) - Cục Hải quan Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng trên địa bàn đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC.
hải quan hải phòng
(TBTCO) - 40 cont hàng Niken này đã tồn đọng tại các cảng Hải Phòng từ tháng 2 đến tháng 8/2016 có kèm danh sách cụ thể từng cont hàng, hãng tàu, thời điểm cập cảng, người nhận, thời gian lưu cảng.
hàng tồn đọng
(TBTCO) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 vừa có thông báo tìm chủ hàng của 32 container hàng tồn đọng tại cảng, để thực hiện các bước xử lý theo trình tự được quy định tại Thông tư 203/2014/TT-BTC…
giao dịch trong ngày
(TBTCO) - Việc đưa vào vận hành nghiệp vụ giao dịch trong ngày đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ càng về hệ thống công nghệ, quy trình nghiệp vụ, quản trị rủi ro. Hiện tại, cơ chế pháp lý đã được quy định rõ và giao dịch trong ngày sẽ cho triển khai ngay khi khâu chuẩn bị được hoàn tất.
ubcknn
(TBTCO) - Sáng ngày 25/1 tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản pháp quy cho các thành viên thị trường chứng khoán (TTCK) khu vực phía Nam. Sự kiện đã thu hút gần 300 đại diện các tổ chức đến dự.
tap huan van ban moi
(TBTCO) - Khi Thông tư 203/2015/TT-BTC có hiệu lực và hạ tầng công nghệ bảo đảm, NĐT sẽ có thể thực hiện các giao dịch mua bán trong ngày, giao dịch chứng khoán chờ về.