Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông tư 203/2014/tt-btc
cảng hải phòng
(TBTCO) - Cục Hải quan Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng trên địa bàn đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC.
hải quan hải phòng
(TBTCO) - 40 cont hàng Niken này đã tồn đọng tại các cảng Hải Phòng từ tháng 2 đến tháng 8/2016 có kèm danh sách cụ thể từng cont hàng, hãng tàu, thời điểm cập cảng, người nhận, thời gian lưu cảng.
hàng tồn đọng
(TBTCO) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 vừa có thông báo tìm chủ hàng của 32 container hàng tồn đọng tại cảng, để thực hiện các bước xử lý theo trình tự được quy định tại Thông tư 203/2014/TT-BTC…
tập huấn
(TBTCO) - Tại Hải Phòng, Tổng cục Hải quan vừa tổ chức tập huấn Thông tư số 203/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hải quan cho đội ngũ công chức đến từ 14 cục hải quan tỉnh, thành phố có hoạt động xuất nhập khẩu lớn...