Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 24/2011/TT-BYT
thiết bị y tế nhập khẩu
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định quản lý trang thiết bị y tế nhập khẩu theo hướng siết chặt điều kiện đối với doanh nghiệp nhập khẩu và có cơ chế kiểm tra để đảm bảo thực hiện đúng quy định.