Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông tư 38/2015/TT-BTC
hai quan cần thơ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC hướng dẫn, cụ thể hóa toàn bộ các quy định về thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) được nêu tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP.
Thông tư 38
(TBTCO) - Ngày 21/4, Tổng cục Hải quan tổ chức hội thảo lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp (DN) đối với những nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC (Thông tư 38) quy định, hướng dẫn hoạt động xuất nhập khẩu (XNK)...
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Ngày 9/3, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC (Thông tư 38) quy định liên quan đến hoạt động hải quan. Ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chủ trì hội nghị.
hải quan
(TBTCO) - Sáng 15/5, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan đã tổ chức tập huấn các quy định mới về thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu cho hơn 100 doanh nghiệp (DN) thành viên của Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - VBF.
hải quan bình dương
(TBTCO) - Cục Hải quan Bình Dương vừa tổ chức 3 lớp tập huấn cho hơn 1.200 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, về các quy định thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan mới…
hải quan hà nội
(TBTCO) - Ngày 17/4, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức tập huấn, giới thiệu những điểm mới về đơn giản hóa thủ tục hải quan, tại Thông tư 38/2015/TT-BTC, có hiệu lực từ 1/4/2015 đến toàn thể cán bộ công chức...
bao viet
(TBTCO) - Ngày 17/4/2015, tại Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt, các cổ đông đã nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2014, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014; kế hoạch kinh doanh năm 2015, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015.
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Ngày 9/4, Cục Hải quan Hải Phòng đã tổ chức tập huấn, giới thiệu những điểm mới về đơn giản hóa thủ tục hải quan, tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.