Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông tư 39/2018/TT-BTC
HQ HP
(TBTCVN) - “Tổng cục Hải quan đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC theo hướng mở rộng sự thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp (DN); áp dụng cách quản lý mới phù hợp với thay đổi của xu thế thương mại quốc tế…”.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai
(TBTCO) - Khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC nhưng phải đảm bảo đầy đủ, bao quát hết tình huống trong thực tiễn, đúng pháp luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN); tránh trường hợp văn bản vừa ban hành đã vướng mắc.
hải quan hà nội
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hỏa tốc gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo việc triển khai thí điểm Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) thay thế Quyết định 1966/QĐ-TCHQ.
hai
(TBTCO) - Ngày 26/7, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan có hiệu lực từ ngày 5/6/2018 cho các thành viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.
hải quan nội bài
(TBTCO) - Sau một tháng triển khai (từ 5/6/2018), Nghị định 59/2018/NĐ-CP (Nghị định 59) và các thông tư hướng dẫn, những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai đã được Tổng cục Hải quan chủ động tiếp thu, tháo gỡ...
hải quan hà nội
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC (Thông tư 39) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2018/NĐ-CP về quản lý, giám sát và thủ tục hải quan. Tổng cục Hải quan đã có phân tích, chỉ ra 6 điểm mới quan trọng giúp doanh nghiệp (DN) lưu ý nắm bắt để thực hiện tốt.
Theo Thông tư 39, doanh nghiệp không còn phải nộp hồ sơ giấy mà thực hiện hồ sơ hải quan điện tử.
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC).
hai quan cần thơ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC hướng dẫn, cụ thể hóa toàn bộ các quy định về thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) được nêu tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP.
Hải quan Hà Nội
(TBTCO) - Kể từ ngày 5/6, Nghị định 59/2018/NĐ-CP (Nghị định 59), sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP (Nghị định 08) về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan chính thức có hiệu lực. Nghị định có những điểm mới, thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu.