Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 41/2016/TT-NHNN
abbank
(TBTCO) - Việc triển khai Hệ thống tính toán tài sản có rủi ro (RWA) là bước đi mang tính chiến lược giúp Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) nâng cao hiệu quả lợi nhuận và năng lực quản trị rủi ro, phát triển hoạt động kinh doanh…
ss
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có quyết định chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) được áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN về tỷ lệ an toàn vốn (Basel II) trước thời hạn.
VPBANk
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa chính thức được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN (Thông tư 41) quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên được áp dụng tiêu chuẩn Basel II tại Việt Nam.