Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 63/2015/TT-BTC
sắn lát
(TBTCO) - Trước mắt Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ cho phép tạm dừng việc thực hiện Thông tư 63/2015/TT-BTC để tháo gỡ khó khăn ngay cho doanh nghiệp và người nông dân trồng sắn đối với vụ mùa năm nay.