Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông tư 68
hóa đơn đt
(TBTCO) - Công ty ông Nguyễn Hữu Nghĩa (Cần Thơ) muốn thay đổi tiêu thức “số tài khoản” (tiêu thức không bắt buộc) trên hóa đơn điện tử đã phát hành, nhưng qua tìm hiểu Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2020/TT-BTC thì ông Nghĩa không thấy có hướng dẫn về vấn đề này.
hóa đơn điện tử
(TBTCO) - Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế Quảng Ninh còn tích cực tuyên truyền, triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử (HĐĐT) đến cộng đồng doanh nghiệp (DN). Tính đến hết năm 2019, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có 4.638 tổ chức đăng ký sử dụng HĐĐT.
thuế phú yên
(TBTCO) - Cục Thuế Phú Yên vừa phối hợp với các nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên địa bàn thực hiện chương trình hỗ trợ, hướng dẫn cho 300 doanh nghiệp (DN) thuộc văn phòng cục thuế quản lý triển khai thực hiện HĐĐT.
thuế bình dương
(TBTCO) - Ngày 19/11/2019, Cục Thuế Bình Dương đã tổ chức hội nghị tập huấn về hoá đơn điện tử (HĐĐT) và dịch vụ thuế điện tử (Etax) cho 850 doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Thuế Long Biên
(TBTCO) - Để đảm bảo mục tiêu đến cuối năm 2019 có 95% doanh nghiệp trên địa bàn áp dụng hóa đơn điện tử, sau khi Cục Thuế Hà Nội tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp do Văn phòng cục quản lý, Chi cục Thuế Long Biên cũng vừa tổ chức hội nghị tập huấn cho doanh nghiệp trên địa bàn.
hóa đơn điện tử
(TBTCO) - Nếu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế dùng hết hóa đơn giấy trước ngày 1/11/2020 thì sẽ chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, không được tiếp tục in và sử dụng hóa đơn giấy.
cục thuế lào cai
(TBTCO) - Để kịp thời động viên người nộp thuế (NNT) thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, Cục Thuế Lào Cai vừa tổ chức hội nghị tôn vinh 68 tổ chức, cá nhân NNT thực hiện tốt pháp luật thuế năm 2018.
hóa đơn điện tử
(TBTCO) - Tổng cục Thuế đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử (HĐĐT), phương thức truyền nhận HĐĐT với cơ quan thuế. Theo đó, khi khởi tạo HĐĐT phải đảm bảo định dạng chuẩn. Khi truyền nhận HĐĐT với cơ quan thuế phải đảm bảo rõ ràng, tránh nhầm lẫn.
chi cục thuế mê linh
(TBTCO) - Sau khi khảo sát và căn cứ vào các tiêu chí đã đặt ra, Cục Thuế Hà Nội đã lựa chọn được 9 nhà cung cấp hóa đơn điện tử để triển khai ngay trong quý IV/2019. Mục tiêu là đến hết năm 2019, có 95% doanh nghiệp trên địa bàn áp dụng hóa đơn điện tử.