Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 72/2014/TT-BTC
hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan có văn bản gửi đến 35 ngân hàng thương mại có ký kết phối hợp thu thuế với cơ quan hải quan đề nghị tham gia lựa chọn ngân hàng làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Thông tư 72/2014/TT-BTC.
du khách nước ngoài, sân bay cam ranh
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn 6639/TCHQ-TXNK chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Kiên Giang trong việc tăng cường tuyên truyền hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.
Được sử dụng hóa đơn hoàn thuế GTGT mẫu cũ đã phát hành trước 1/7/2014
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có hướng dẫn thêm các cục thuế địa phương về sử dụng hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế cho khách xuất cảnh.
sân bay Nội Bài
(TBTCO) - Hiện tượng này được Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phát hiện, cảnh báo. Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn, yêu cầu tăng cường giám sát hải quan đối với hàng hóa của khách xuất cảnh, đã được hoàn thuế GTGT, đề ngăn chặn hiện tượng này.