Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 74
Hội nghị tập huấn kế toán nợ công
(TBTCVN) - Theo hướng dẫn tại Thông tư 74, nội dung kế toán nợ công là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, liên tục và có hệ thống về tình hình vay, lãi, phí và chi phí đi vay và tình hình trả nợ vay...
giao dịch trong ngày
(TBTCVN) - Thông tư số 203/2015/TT-BTC thay thế cho Thông tư 74/2011/TT-BTC hướng dẫn giao dịch trên TTCK đã chính thức được Bộ Tài chính ban hành. Để làm rõ hơn những điểm mới của Thông tư 203, PV TBTCVN đã có cuộc trao đổi Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Thành Long.
nhà đầu tư được phép giao dịch trong ngày
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư số 203/2015/TT-BTC thay thế cho Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 1/6/2011 về hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK).
giao dịch trong ngày
(TBTCO) - Thông tư thay thế Thông tư 74 đang được dự thảo là một văn bản quan trọng, cùng hàm chứa nhiều nội dung đột phá kỹ thuật. Mặc dù cho là chi tiết kỹ thuật, nhưng thực ra chứa đựng nhiều khái niệm mới và cách tiếp cận mới.
chứng khoán tăng
(TBTCO) - Những diễn biến mới liên quan đến quy định mới cho phép giao dịch trong ngày đã hỗ trợ các cổ phiếu chứng khoán lớn tăng mạnh hôm nay.
rút ngắn thời gian thanh toán
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) liên tiếp công bố lấy ý kiến thành viên thị trường hai dự thảo Quy trình rút ngắn thời gian thanh toán và Thông tư thay thế Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 1/6/2011 hướng dẫn về giao dịch chứng khoán.