Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông tư 80/2019/tt-btc
Lào cai
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2019/TT-BTC (Thông tư 80) hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP về hoạt động thương mại biên giới.