Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 98/2013/TT-BTC
(TBTCO) - Mức hỗ trợ về nhà ở từ ngân sách Nhà nước (bao gồm cả nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) là 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp nhà ở hiện có bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây dựng lại nhà ở mới.