Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
trung học cơ sở
(TBTCO) - Từ ngày 1/9/2015, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp sẽ được giảm học phí (không còn bị khống chế trong thời hạn 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp như hiện nay).