Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư liên tịch số 10
hang binh on gia
(TBTCO) - Liên Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá.