Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông tư mới có hiệu lực
chat luong kiem toan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 157/2014/TT-BTC quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.