Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số 08
hoa chat
(TBTCO) - Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh hóa chất có điều kiện trong ngành công nghiệp là 1,2 triệu đồng. Trường hợp cấp lại hoặc điều chỉnh là 600 nghìn đồng.
moi truong
(TBTCO) - Bên ký Quỹ Bảo vệ môi trường phải gửi kế hoạch rút tiền ký quỹ cho bên nhận ký quỹ trước ba tháng kể từ ngày bên nhận ký quỹ phải hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định.
thanh toán vốn đầu tư
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 108/2016/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT- BTC (TT08) quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư.
bien gioi viet - lao
(TBTCO) - Hàng hóa nhập khẩu của thương nhân biên giới được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu khi có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp.
nhap khau duong
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 08/2015/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ Lào.
kiem dich
(TBTCO) - Cơ quan thu phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế được trích 90% tiền phí thu được để trang trải cho công việc chuyên ngành về y tế dự phòng, kiểm dịch y tế và thu phí theo quy định.