Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số 121/2013/TT-BTC
(TBTCO) - Phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm là khoản thu thuộc NSNN. Cơ quan thu phí được trích 90% số tiền phí thu được để trang trải cho việc thẩm định, thu phí theo quy định. Phần còn lại (10%) nộp vào NSNN.