Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số 126/2014/TT-BTC
Hải quan và doanh nghiệp
(TBTCO) - Đây là kết quả được Tổng cục Hải quan ghi nhận sau hơn 1 tháng triển khai Thông tư số 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ 1/10/2014) quy định về thủ tục kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).
thông quan hàng hóa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản số 13611/BTC-TCHQ ngày 26/9/2014 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện Điều 9 Thông tư số 126/2014/TT-BTC.