Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số 175/2013/TT-BTC
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 175/2013/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Theo đó, DN hoạt động XK, NK quá cảnh hàng hóa được đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro để quản lý.