Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số 203/2014/TT-BTC
hải quan hà nội
(TBTCO) - Sáng 28/5, Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị doanh nghiệp tập huấn hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hải quan theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC.
hoạt động hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 203/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc đối tượng giám sát hải quan được lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi thuộc địa bàn hoạt động hải quan.