Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số 39/2003/TT- BTC
bãi bỏ Thông tư số 39/2003/TT- BTC
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu vừa ký ban hành Quyết định 1359/QĐ-BTC bãi bỏ Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các đô thị do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.