Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số 93/2015/TT-BTC
trạm thu phí quán hàu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 93/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình.