Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu chi
KBNN hạch toán thu chi ngân sách
(TBTCO) - 1 USD = 23.147 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo để hạch toán thu, chi ngân sách bằng ngoại tệ trong tháng 1/2021.
covid
(TBTCO) - Chưa bao giờ, câu chuyện cân đối thu chi, tiêu dùng hợp lý, đầu tư cho sức khoẻ, y tế lại được người dân đề cập đến nhiều như hiện nay.
KBNN
(TBTCO) - 1 USD = 23.181 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo để hạch toán thu, chi ngân sách bằng ngoại tệ trong tháng 12/2020.
ha noi
(TBTCO) - Năm 2020, cân đối thu - chi ngân sách của TP. Hà Nội được đảm bảo. Giai đoạn 2021 - 2025, thành phố phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao, từng bước cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, đặt mục tiêu năm 2021 tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 7,5%.
KBNN
(TBTCO) - 1 USD = 23.198 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo để hạch toán thu, chi ngân sách bằng ngoại tệ trong tháng 11/2020.
KBNN
(TBTCO) - 1USD = 23.206 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 10/2020 vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo để áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước trong hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngân sách bằng ngoại tệ.
anh moi
(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường quản lý thu, chi ngân sách từ nay đến cuối năm 2020.
Năm học 2020- 2021
(TBTCO) - Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban, không được thu các khoản khác.
hòa bình
(TBTCO) - Để đảm bảo cân đối ngân sách, Sở Tài chính Hòa Bình đã đề nghị các huyện nghiên cứu, triển khai các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách những tháng cuối năm 2020, trong đó, thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 ở Hòa Bình phải đạt trên 3.000 tỷ đồng.