Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu chi ngân sách
Hạch toán thu chi ngân sách bằng ngoại tệ
(TBTCO) - 1 USD = 23.142 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo để hạch toán thu, chi ngân sách bằng ngoại tệ trong tháng 3/2021.
KBNN
(TBTCO) - 1 USD = 23.135 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo để hạch toán thu, chi ngân sách bằng ngoại tệ trong tháng 2/2021.
KBNN
(TBTCO) - 1 USD = 23.181 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo để hạch toán thu, chi ngân sách bằng ngoại tệ trong tháng 12/2020.
KBNN
(TBTCO) - 1 USD = 23.198 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo để hạch toán thu, chi ngân sách bằng ngoại tệ trong tháng 11/2020.
KBNN
(TBTCO) - 1USD = 23.206 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 10/2020 vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo để áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước trong hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngân sách bằng ngoại tệ.
anh moi
(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường quản lý thu, chi ngân sách từ nay đến cuối năm 2020.
hòa bình
(TBTCO) - Để đảm bảo cân đối ngân sách, Sở Tài chính Hòa Bình đã đề nghị các huyện nghiên cứu, triển khai các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách những tháng cuối năm 2020, trong đó, thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 ở Hòa Bình phải đạt trên 3.000 tỷ đồng.
quảng nam
(TBTCO) - Dự báo từ nay đến cuối năm 2020, tỉnh Quảng Nam sẽ hụt thu lớn. Để đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách, Sở Tài chính Quảng Nam sẽ thường xuyên theo dõi tình hình thu ngân sách trong thời gian tới, để kịp thời tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh chủ động điều hành ngân sách, cân đối thu, chi.
đầu tư công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương từ nay đến cuối năm 2020. Theo văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị cắt giảm 70% kinh phí hội nghị, công tác từ nay đến hết năm 2020.