Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu hồi
bộ trưởng
(TBTCO) - Tại cuộc họp Chính phủ ngày 15/4, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương và Bộ Y tế “không được phép để bất cứ liều vaccine nào phải hủy do không tổ chức tiêm được”. Do đó, các địa phương không tổ chức tiêm hết, Bộ Y tế sẽ thu hồi vắc xin và thông báo rộng rãi.
đất đai
(TBTCO) - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Cục Thuế Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đơn vị liên quan trong xử lý các khoản nợ liên quan đến đất.
bộ-phận-một-cửa-cục-thuế-khánh-hòa 123.jpg
(TBTCO) - Lũy kế quý I/2021, Cục Thuế Khánh Hòa thu ngân sách đạt 3.523 tỷ đồng, bằng 30,6% dự toán, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Quý II/2021, cục thuế đặt mục tiêu thu đạt 2.217 tỷ đồng. Theo đó, toàn đơn vị tập trung khai thác những nguồn thu còn tiềm năng từ đất đai, tài nguyên khoáng sản...
thu nợ thuế
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan mới đây đã có quyết định giao chỉ tiêu và chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan tích cực thực hiện và thực hiện có hiệu quả việc thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2021.
cục-thuế-hưng-yên-564-ok.jpg
(TBTCO) - Cục Thuế Hưng Yên vừa thực hiện công khai thông tin 721 doanh nghiệp còn nợ đọng thuế, với tổng số tiền nợ trên 619,9 tỷ đồng. Hầu hết các doanh nghiệp nợ thuế nêu trên đã được khoanh nợ thuế.
đại hội đảng
(TBTCO) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc vào sáng mai, 27/3.
chi-cục-thuê-khu-vực-đức-phổ-ba-tơ.jpg
(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội, từ đề xuất của cơ quan thuế, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các quyết định xóa nợ tiền phạt, tiền chậm nộp cho hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
TTg1
(TBTCO) - Những dự án nào không còn khả năng khắc phục thì kiên quyết thanh lý, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật, thu hồi tối đa tài sản nhà nước.
bảo dưỡng
(TBTCO) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sẽ xem xét thu hồi ủy quyền quản lý quốc lộ nếu các sở giao thông vận tải không làm tốt công tác bảo trì.