Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu hồi 565 công trình
ND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2015
(TBTCO) - HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2015 với 565 công trình, dự án sẽ bị thu hồi.