Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu hồi giấy phép kinh doanh
rapid-việt-nam-ok.jpg
(TBTCO) - Ông Đào Hữu Phúc – Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định, vừa ký công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định đề nghị thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh của Công ty CP Dinh dưỡng sinh học RAPID Việt Nam, do doanh nghiệp này còn nợ đọng thuế.
cục thuế bình định
(TBTCO) - Cục Thuế Bình Định vừa có công văn gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định đề nghị sở này thu hồi giấy phép kinh doanh và phù hiệu đã cấp cho Công ty TNHH vận tải hành khách Hiền Hậu, vì doanh nghiệp (DN) này không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
cục thuế hà nam
(TBTCO) - Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế, năm 2019, Cục Thuế Hà Nam đã thu được hơn 89 tỷ đồng tiền thuế nợ. Trong đó, thu nợ tồn đọng của năm 2018 chuyển sang là 62,9 tỷ đồng, chiếm 43% tổng nợ.