Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu hồi nợ thuế
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, chỉ tính riêng tháng 12/2019 cơ quan này đã thu hồi được khoảng 2.000 tỷ đồng nợ thuế. Kết quả trên đã góp phần giúp cho Cục Thuế Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019.
cục thuế lai châu
(TBTCO) - Cùng với việc đôn đốc, Cục Thuế Lai Châu đã thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế. Theo đó, trong năm 2019, đơn vị đã thu hồi được trên 284 tỷ đồng qua cưỡng chế nợ thuế.
Thuế Hà Tĩnh
(TBTCO) - Với các biện pháp quản lý thu nợ và giảm thiểu nợ đọng thuế, năm 2019 Cục Thuế Hà Tĩnh hạn chế thấp nhất nợ thuế mới phát sinh, đồng thời thu được 1.670 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 3% so với cùng kỳ, làm giảm số tiền nợ thuế đến thời điểm 31/12/2019 còn 338 tỷ đồng.
thuế bắc giang
(TBTCO) - Nhờ kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, tích cực xử lý nợ đọng thuế…, năm 2019, Cục Thuế Bắc Giang và các đơn vị trực thuộc thu ngân sách đạt 10.500 tỷ đồng. Kết quả trên đã đưa Bắc Giang chính thức gia nhập câu lạc bộ các địa phương có số thu đạt 10 nghìn tỷ đồng.
chi cục thuế khu vực uông bí
(TBTCO) - Năm 2019 thu ngân sách do Tổng cục Thuế thực hiện đạt 1.267.179 tỷ đồng, đạt 109,3% so với dự toán giao, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Có được kết quả trên là do Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều giải pháp quản lý thu, chống thất thu hiệu quả.
thuế yên bái
(TBTCO) - Năm 2019, tổng thu nội địa do Cục Thuế Yên Bái thực hiện đạt trên 3.258 tỷ đồng, bằng 161% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 109% dự toán phấn đấu UBND tỉnh giao, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018. Năm 2020, đơn vị được UBND tỉnh giao dự toán phấn đấu thu đạt 3.300 tỷ đồng.
chi cục thuế thành phố phủ lý
(TBTCO) - Báo cáo kết quả thu ngân sách của Chi cục Thuế TP.Phủ Lý (Hà Nam) cho thấy, năm 2019, chi cục thu ngân sách đạt 885 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch tỉnh giao, bằng 121% dự toán phấn đấu thành phố giao, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018 thực hiện.
thuế quảng ngãi
(TBTCO) - Lũy kế đến 31/12/2019, Cục Thuế Quảng Ngãi thu được tổng số 1.843 tỷ đồng tiền thuế nợ. Trong đó, thu tiền thuế nợ năm 2018 về trước chuyển sang là 126,4 tỷ đồng, đạt 39,7% so với tiền thuế nợ có khả năng thu.
Ngành Hải quan thu ngân sách đã vượt 6% chỉ tiêu phấn đấu
(TBTCO) - Với nỗ lực vượt bậc, ngành Hải quan đã thu ngân sách đạt 335.600 tỷ đồng, bằng 111,7% dự toán theo chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 106,4% so với chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao.