Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu hồi nợ thuế
cục-thuế-khánh-hòa.jpg
(TBTCO) - Giống như nhiều địa phương khác, dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều khu vực, sắc thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị sụt giảm mạnh. Để bù đắp nguồn thu sụt giảm, Cục Thuế Khánh Hòa đã dồn lực thu hồi nợ đọng. Nhờ được đẩy mạnh, đến tháng 10/2020, toàn tỉnh đã thu được 181 tỷ đồng nợ đọng thuế.
anh mơi
(TBTCO) - Tại hội nghị giao ban công tác quý III/2020 mới đây, ban lãnh đạo Cục Thuế TP.Đà Nẵng đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 3 tháng cuối năm.
cục-thuế-bắc-ninh.jpg
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, lũy kế 9 tháng đầu năm toàn đơn vị thu được 228 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế, đạt 62% so với tổng số tiền thuế nợ Tổng cục Thuế giao.
đại-biểu-tỉnh-long-an.jpg
(TBTCO) - Đến ngày 30/9/2020, Cục Thuế Long An thu ngân sách đạt 10.460 tỷ đồng, đạt 80% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 79,1% dự toán UBND tỉnh giao. Mục tiêu của đơn vị là "cán đích" sớm so với dự toán thu ngân sách năm 2020.
cục-thuế-thái-nguyên.jpg
(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, Cục Thuế Thái Nguyên vừa công khai danh sách 70 người nộp thuế (chủ doanh nghiệp) được đề nghị xóa nợ.
thuế-thái-nguyên.jpg
(TBTCO) - Dịch bệnh Covid-19 khiến phần lớn doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên rơi vào tình cảnh khó khăn, dẫn đến việc thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước bị sụt giảm mạnh.
Cục Thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Theo danh sách công khai mới nhất của Cục Thuế Hải Phòng, đến hết tháng 7/2020, trên địa bàn thành phố còn 214 doanh nghiệp nợ trên 393 tỷ đồng tiền thuế.
cục-thuế-bắc-ninh.jpg
(TBTCO) - Để thu hồi các khoản tiền thuế doanh nghiệp còn nợ đọng vào ngân sách nhà nước, ngoài việc đôn đốc, Cục Thuế Bắc Ninh và các chi cục thuế trực thuộc ban hành hàng loạt các quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng.
Cục Thuế Sơn La
(TBTCO) - Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong việc thu hồi nợ thuế của Cục Thuế Sơn La mà số doanh nghiệp còn nợ thuế trên địa bàn đã giảm hẳn.