Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu hồi nợ thuế xuất nhập khẩu
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Đây là chỉ đạo của Tổng cục Hải quan (công văn 865/TCHQ-TXHK ngày 30/01/2015) đối với các đơn vị trực thuộc, quyết liệt thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ nợ đọng thuế, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2015.
VNACCS
(TBTCO) - Tính đến 27/11, Hải quan TP. Hà Nội đã thu ngân sách đạt hơn 13.873 tỷ đồng, đạt 95,7% so với chỉ tiêu được giao (14.500 tỷ đồng). Để rõ hơn về thành quả này, PV TBTCVN đã có cuộc trao đổi với Phó cục trưởng Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Hồng Trường.