Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thu hút thêm 110 dự án dự án FDI trong tháng 5
fdi thang 5
(TBTCO) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/5, cả nước có 500 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư (tăng 110 dự án so với tháng 4/2014) với tổng vốn đăng ký 3,669 tỷ USD, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2013.