Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu hút vốn đầu tư nước ngoài
đồng nai
(TBTCO) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, 4 tháng đầu năm 2015, địa phương này đã thu hút được 982 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, trong đó bao gồm có vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm của các dự án.