Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu ngân sách
tăng cường thanh tra kiểm tra
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Quảng Ngãi, kết thúc 4 tháng đầu năm, đơn vị thu ngân sách đạt 4.945 tỷ đồng, đạt 35,4% dự toán, tăng 77,1% (so với cùng kỳ).
thanh hóa
(TBTCO) - Thông tin từ Sở Tài chính Thanh Hóa, trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 3.369 tỷ đồng, tăng 1,4% (so với cùng kỳ). Tổng chi ngân sách ước đạt 8.291 tỷ đồng, tăng 12,9%.
thuế ninh bình
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Ninh Bình, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt trên 2.386 tỷ đồng, bằng 43,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 113% so với cùng kỳ năm 2017.
công chức thuế
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Sơn La, kết thúc 4 tháng đầu năm, đơn vị thu ngân sách đạt 1.300 tỷ đồng, bằng 36% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 29% dự toán tỉnh giao, tăng 52% (so với cùng kỳ năm 2017).
công chức thuế
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Khánh Hòa, 4 tháng đầu năm, đơn vị thu ngân sách đạt 5.085 tỷ đồng, đạt 35,9% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 20,8% (so với cùng kỳ năm 2017).
chi cuc thue tan binh
(TBTCO) - Lũy kế 4 tháng đầu năm, khối các chi cục thuế quận huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước (NSNN) được 26.166 tỷ đồng, đạt 34,63% dự toán năm và tăng 3,38% so với cùng kỳ năm 2017.
hà tĩnh
(TBTCO) - Thông tin từ Sở Tài chính Hà Tĩnh, trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt gần 3.100 tỷ đồng, bằng 32,9% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao (9.400 tỷ đồng).
cục thuế yên bái
(TBTCO) - Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái cho biết, tính đến hết tháng 4, đơn vị thu ngân sách đạt 655,9 tỷ đồng, bằng 32% dự toán tỉnh giao, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017.
Quang NInh
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, thống kê đến hết tháng 4/2018, đơn vị đã thu ngân sách đạt hơn 3.121 tỷ đồng, đạt hơn 52% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (6.000 tỷ đồng) và đạt 34% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (9.145 tỷ đồng).