Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu ngân sách 6 tháng 2014
Hải quan Quảng Bình
(TBTCO) - Tính đến 15/7/2014, số thu ngân sách của Hải quan Quảng Bình mới đạt hơn 159,6 tỷ đồng, bằng 44,4% kế hoạch, giảm hơn 27,5% so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, đơn vị quyết tâm phấn đấu vượt qua thách thức thu hoàn thành chỉ tiêu ngân sách 2014.
Hải quan Đắk Lắk
(TBTCO) - Tính đến 15/7, Cục Hải quan Đắk Lắk đã thu đạt gần 207,9 tỷ đồng, tăng hơn 82,9% (so với cùng kỳ năm 2013), đạt 89,6% kế hoạch năm. Với kết quả này, nhiệm vụ thu ngân sách 2014 của đơn vị sắp hoàn thành.