Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu ngân sách 9 tháng 2014
a
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 9/2014, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 4.639 tỷ đồng, tăng 625% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 442% so với chỉ tiêu được giao ban đầu (1.050 tỷ đồng).
thuế
(TBTCO) - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 9/2014 ước đạt 57,26 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 9 tháng đạt 636 nghìn tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2013.