Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu ngân sách 9 tháng của cục thuế đà nẵng
cục thuế đà nẵng
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Đà Nẵng về tình hình thu ngân sách cho thấy, đến 30/9/2018, tổng thu nội địa trong cân đối do đơn vị quản lý đạt 16.681,5 tỷ đồng, đạt 73,7% dự toán và bằng 112,9% so với cùng kỳ.