Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu ngân sách của cục thuế hải phòng
cục thuế hải phòng
(TBTCO) - Tiếp tục chương trình chuyến công tác tại Việt Nam, ngày 10/7 đoàn công tác của Vụ Thuế Lào đã có buổi làm việc với Cục Thuế Hải Phòng và Chi cục Thuế Cát Hải thuộc Cục Thuế Hải Phòng về công tác quản lý thuế.