Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu ngân sách nhà nước
cục thuế lào cai
(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, thu ngân sách do toàn hệ thống thực hiện 11 tháng đã đạt 1.128 tỷ đồng, đạt 96,6% dự toán pháp lệnh năm 2019. Với đà này, mục tiêu vượt 5% dự toán là hoàn toàn có thể đạt được.
NSNN
(TBTCO) - Năm 2019, thu NSNN trên địa bàn Hà Nội ước đạt 100,6% dự toán HĐND thành phố giao. Ngay từ đầu năm, thành phố đã xác định phấn đấu hoàn thành dự toán; các nguồn thu được quản lý đầy đủ và chặt chẽ; điều hành chi ngân sách bám sát dự toán.
Phấn đấu vượt dự toán 5%, ráo riết đốc thu nợ thuế chặng nước rút
(TBTCO) - Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế của Tổng cục Thuế họp với 15 cục thuế có số thu lớn và số nợ thuế cao, nhằm đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giảm nợ thuế và tập trung giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019.
Thu ngân sách 10 tháng đạt gần 90% dự toán
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 1.253,2 nghìn tỷ đồng, bằng 88,8% dự toán năm 2019, tăng so cùng kỳ năm, với 7/12 khoản thu đạt cao hơn mức bình quân chung, trong đó, đáng chú ý, thu ngân sách trung ương đến thời điểm này đã đạt 85% dự toán.
thuế cà mau
(TBTCO) - Cục Thuế Cà Mau vừa tổ chức hội nghị tuyên dương 351 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018.
thuế khánh hòa
(TBTCO) - Để động viên cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân, hộ cá nhân tham gia kinh doanh nộp thuế tốt, Cục Thuế Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị tuyên dương 60 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2018.
đồng nai
(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Công – Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa tổ chức hội nghị tuyên dương 150 doanh nghiệp (DN), cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế năm 2018.
bình dương
(TBTCO) - Báo cáo tiến độ thu ngân sách của Cục Thuế Bình Dương cho thấy, 10 tháng đầu năm 2019, đơn vị thu được 35.879 tỷ đồng, đạt 89,7% so với dự toán tỉnh giao, tăng trưởng 19,63% so với cùng kỳ năm 2018 thực hiện.
ông cao anh tuấn
(TBTCO) - Để phấn đấu vượt thu 5% so với dự toán thu năm 2019 đã được Quốc hội giao, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) 2 tháng cuối năm 2019, ngành Thuế phải thu tối thiểu khoảng 204.500 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày phải thu ít nhất 3.400 tỷ đồng.