Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu ngân sách nhà nước
bo truong dinh tien dung
(TBTCO) - Chiều 25/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có buổi gặp mặt các cán bộ hưu trí ngành Tài chính đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.
Tháng còn lại của năm 2017
(TBTCVN) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 11 ước đạt 104,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 1.077,3 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán.
dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
(TBTCO) - Sáng 13/11, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 và Dự thảo Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2018, Quốc hội đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2018.
Thuế Ninh Bình
(TBTCO) - Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2017, Cục Thuế Ninh Bình đã và đang thực hiện hàng loạt các biện pháp, từ hiện đại hóa quản lý thu, chống thất thu, công tác thanh tra, kiểm tra thuế… cho đến cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương cán bộ công chức...
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
(TBTCO) - Sáng 24/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm quốc gia 2018-2020.
chi cuc tan binh
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng đầu năm, khối các chi cục thuế quận huyện tại TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước (NSNN) được 50.829 tỷ đồng, tăng 13,08% (so với cùng kỳ năm 2016) và đạt 82,52% dự toán năm 2017.
v
(TBTCO) - 9 tháng năm 2017, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hạ Long đạt hơn 2.032 tỷ đồng, bằng 79,1% dự toán tỉnh Quảng Ninh giao và 77,6% kế hoạch thành phố giao đầu năm (vượt kế hoạch 1,6%).
ngân sách
(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu cân đối NSNN tháng 9/2017 ước đạt 77 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 843 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán.
VATM
(TBTCO) - 9 tháng đầu năm 2017, sản lượng điều hành bay của VATM đạt 600.788 lần chuyến, đạt 77,95% so với kế hoạch năm 2017, tăng 8,7% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016.