Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu ngân sách nhà nước 7 tháng
Thuế Quảng Ninh
(TBTCO) - Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là số thu này ước thực hiện bằng 62% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ (bao gồm các khoản để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước).