Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu ngân sách quý 1 của cục thuế đà nẵng
cục thuế đà nẵng
(TBTCO) - Cục Thuế Đà Nẵng cho biết, ngay từ những ngày đầu tháng 4/2019, đơn vị đã tập trung các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu đạt thấp, hoặc chưa đạt tiến độ dự toán; phấn đấu hết quý II, số thu không kể tiền sử dụng đất đạt trên 50% dự toán năm.