Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu ngân sách quý I/2014
Nộp hồ sơ QTT
(TBTCO) - Thu ngân sách (NS) quý I/2014 của ngành Thuế Thanh Hóa ước đạt gần 1.630,6 tỷ đồng, bằng 31,5% dự toán. Đây là bước “chạy đà” tốt cho công tác thu NS những tháng tiếp theo...
thu ngân sách quý 1
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, thu NSNN trong tháng 3 ước đạt 57.950 tỷ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 195.070 tỷ đồng, bằng 24,9% dự toán, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2013.
Tuyen truyen 1 cua
(TBTCO) - Cục Thuế Hòa Bình cho biết, trong tháng 3/2014, thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện ước đạt 107,3 tỷ đồng; trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 4 tỷ đồng, thuế, phí đạt 103,3 tỷ đồng. Luỹ kế 3 tháng ước thực hiện đạt 390 tỷ đồng, bằng 22,9% dự toán, tăng 18,6% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Đó là đánh giá theo số liệu công bố của Sở Tài chính Hải Phòng, tính đến 28/3. Theo đó, tổng thu NSNN tại Hải Phòng ước đạt 9.435,2 tỷ đồng, tăng 7% (kết quả so với cùng kỳ năm trước), bằng 20,2% dự toán HĐND thành phố giao; tổng chi cũng đạt hơn 22% dự toán năm.