Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu ngân sách tháng 10/2019
Nghệ An
(TBTCO) - Số liệu thống kê từ Cục Thuế Nghệ An cho thấy, 10 tháng năm 2019, đơn vị thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 11.570 tỷ đồng, bằng 106% dự toán trung ương, 98% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2018.