Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh
thu ngân sách TP hồ chí minh
(TBTCO) - Tháng 1/2015, kinh tế TP .Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, ổn định là động lực để thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội trong năm 2015.