Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu ngân sách vượt chỉ tiêu pháp lệnh
hải quan đồng nai
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 31/12/2016, số thu ngân sách của ngành Hải quan năm 2016 đạt 272.167 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu pháp lệnh được giao của năm 2016 hơn 0,8%.