Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu nhập 2 nơi
tính thuế tncn
(TBTCO) - Năm 2019, bà Lê Thanh (Đà Nẵng) ký hợp đồng lao động với Công ty TNHH Vinh Thùy trên 3 tháng, tổng tiền lương thưởng là 160 triệu đồng.