Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu nhập của gia đình obama
Tổng thống Obama đang nghèo đi
(TBTCO) - Thu nhập của tổng thống Mỹ, Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle năm 2013 chỉ đạt 481.098 USD, giảm 21% so với năm ngoái.